Mesafe Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

Ünvanı: Dao Grup Prodüksiyon Org. Rekl. Hiz. Paz. Tic. Ltd.


Telefon
: 0212 258 40 78

Fax
: 0212 258 40 72

E-posta: shop@deryaacikgoz.com

Adı Soyadı :

Adresi:

Telefon :

Eposta adresi :

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.deryaacikgoz.com  İnternet sitesinden elektronik orta aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin K Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin sa

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

Ürün Açıklama:

Ürün fiyatı (Fiyat herzaman KDV dahil)

Teslimat adresi:

Teslimat edilecek kişi:

Fatura Adresi:

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 ALICI, www.deryaacikgoz.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleşti SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğ ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tar verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödem de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.2 Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren 30 (Otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bi yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI ve kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır veya Kargo ücretini kapıda ödeyecektir

4.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuru etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa gara kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmada fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.7 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme k yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bil bulunması halinde ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.8 SATICI’nın kampanya süresi sonunda sipariş ve/veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması doğan ifa yükümlülüğüne yerine getirmek amacıyla eşit kalitede ve fiyatta farklı ürün tedarik etme hakkı satın almış olduğu ürünün stoklarda bulunmaması sebebiyle tedarik edilemeyeceği hususunu ifa yükü kendisine bildiren SATICI’nın, ürün bedelini iade etme hakkının da saklı olduğunu kabul eder. Tüketici, ür bulunmadığı kendisine bildirilmesine rağmen para iadesi yerine eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedar talep ileri süremeyecektir.

4.9 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olm tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya ban ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.10 Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve/veya İnternet ödeme sistemlerinin ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya huk kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, AL edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (Üç) gün içinde SATICI'ya iade göndermesi zorunludur. Bu takdirde aittir.

4.11 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüs sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu t iptal etme ve sözleşmeyi fesih etme hakkı bulunmaktadır. Sözleşme’nin fesih edilmesi durumunda SATI masrafları dahil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaşmasını takip ed içinde kendisine nakden ve defaten ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

4.12 SATICI, internet sitesi üzerinden tüketici ihtiyacını aşan alımları iptal etme hakkını saklı tutar. Tüketi nitelikteki alımların 3 (üç) adet ürünü aşması halinde SATICI, siparişi tamamen iptal etme ya da peraken yalnızca 3 (üç) adet ürün gönderimini sağlama hakkını saklı tutar.

4.13 SATICI, 27/02/2015 tarihinde yürürlüğe giren 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16. yer alan; “Sipariş konusu mal ya da hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıc durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bild masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört zorunludur” hükmü uyarınca internet sitesi üzerinden satışa sunulma aşamasında teknik hatalar neden açıklaması, ürün niteliği vb. özelliklerde hata olması halinde siparişi iptal etme ve tahsil edilmiş tutarları uyarınca ALICI’ya iade etme hakkına sahiptir.

4.14 ALICI’nın cayma hakkı kullanması halinde, kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve İnternet Sit ödeme sistemleri ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden so içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması ta ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamam

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 1 hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (On dört) günlük süre içinde SATICI'ya faks, telefon veya eposta ile b ürünün 27/11/2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Caym başlıklı 15. madde hükümleri ve Taraflar arasında elektronik ortamda imzalanan Mesafeli Satış Sözleşm hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şa kullanılması halinde,

  1. a) kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal i kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte 10 (On) gün içerisinde SATICI’ya gönderilmesi gere kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)
  2. b) İade formu,
  3. c) Cayma hakkı talebinin iletilmesinden itibaren 5 (gün) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin k standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir SATICI’ ulaşmasını takip eden 5 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya ilettiği tarihten itibaren 5 (beş) gün geri göndermediği halde, cayma hakkı talebi geçersiz sayılacaktır.

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (m tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürün itibaren 5 (Beş) gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iad yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kul ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz,

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kont veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleş c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  2. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ma e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması hal sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleş
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların tesli g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiy eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin

MADDE 7 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI iş koşullarını kabul etmiş sayılır.

Copyright © 2015 DAO GRUP. Tüm hakları saklıdır.